U bent hier

Meststoffen

Onze partners en hun assortiment:

Verzuring ?

We staan er niet altijd bij stil, maar jaarlijks wordt 2% van de organische stof in de bovenste grondlagen van de tuin afgebroken. Hierdoor treedt verzuring op. Verzuring bemoeilijkt de opname van voedingsstoffen en zorgt ervoor dat zware metalen gemakkelijker oplossen in de bodem. Zware metalen zijn niet enkel zeer giftig voor planten, maar kunnen via groenten in onze voedselketen terecht komen en zo onze gezondheid schaden.(info vanwege eco-style)

Kalk tegen verzuring?

Kalk wordt ook in de tuin gebruikt. Hoewel het nauwelijks als plantenvoedsel wordt gebruikt, is het onmisbaar, omdat het zuren (als oxaalzuur) neutraliseert. Daarmee wordt plantvergiftiging voorkomen. Verder is het noodzakelijk voor de vorming van humus, het verbetert de structuur van de bodem en de opname van voedingsstoffen en verder bevordert het de stikstofbinding die van bacteriën komt.

 

Kalk Strooien tegen verzuring!

NA de laatse maaibeurt! Waarom wel of niet?

In het najaar en de winter zijn de weersomstandigheden zeer gunstig voor het mos en nadelig voor het gazon.

 • lage temperaturen, het gras stopt met groeien en overleefd gedeeltelijk, het mos groeit prima verder bij lagere temperaturen
 • bewolking, somber weer geeft te weinig licht voor het gras, ruim voldoende voor het mos
 • hoge vochtigheid, regen zijn zeer gunsig voor het mos, ongunstig voor het gras

Een herfstbemesting (augustus-september) heeft nog een laatste stimulans gegeven aan het gazon, maar eens het echt herfstweer is heeft het gras moeite om te overleven. Daarom beveel ik U aan om na de laatste maaibeurt kalk te strooien, bij voorkeur gebergtekalk.

Kalk strooien aan een gemiddelde dosis van 10kg/are, bij veel mosgroei 15kg/are tot 20 kg/are bij heel sterke verzuring.

 • de kalk zal zeker de verzuring tegen gaan of ontzuring veroorzaken
 • de kalk zal oplossen aan de oppervlakte, dit mag geleidelijk gebeuren, vandaar oude of gebergtekalk
 • zeewierkalk kan ook, lost sneller op, ideaal voor in het voorjaar, of te strooien in 2 dosissen, november en januari

Verder is het belangrijk dat het gras de laatste keer iets korter(3 cm) werd afgedaan en dat er zo weinig mogelijk bladeren of tuinafval op het gazon blijven liggen, zodat er een maximum aan licht komt, tussen en over het gras!

Voordelen van kalk strooien in het najaar:

 • minder mosgroei en alzo minder concurrentie aan het gras
 • een betere overwintering van de grassprieten of het gazon
 • kalk strooien in het voorjaar kan ook, maar heeft zijn nadelen
  • de kalk kan te traag oplossen en te lang blijven liggen
  • de kalk kan en zal een negatief effect hebben op de gazonbemesting
  • kalk kan preventief werken indien tijdig gestrooid

Kalk strooien, het hele jaar door?

Je kan het hele jaar door kalk strooien, ook tijdens het groeiseizoen! Dan kies je bij voorkeur een snel oplosbare korrel. Bij voorkeur zeewierkalk, sneller oplosbaar, mogelijks in een fijne korrel.

Kalk strooien samen met meststoffen?

Dat kan altijd, MAAR:

 • Bij het oplossen zal kalk zich makkelijk binden met stikstoffen  die mogelijks vrij komen van de gelijktijdig gestrooide meststoffen.
 • Deze binding zal je niet merken door één of andere schade aan je gazon of planten.
 • Afhankelijk van de meststoffen en het soort kalk heb je daardoor minder rendement van je meststoffen. Een verlies....

 

Wij verdelen verschillende meststoffen van verscheidene merken:

OSMO - ECOSTYLE - BAYER - ASEF / SUBSTRAL /SCOTTS - PARK / SCHWEIZER - WOLF

Wij beschikken over een ruim aanbod meststoffen en bodemverbeterende middelen voor alle doeleinden. Om U meer duidelijkheid te geven over het aanbod en U te helpen in het maken van uw keuze, volgen enkele basisbegrippen.

Enkelvoudige meststoffen: Deze meststoffen bevatten slechts één van volgende voedingselementen:

N
Stikstof / nitraat
P
Fosfor
K
Kalium
Mg

Magnesium

etc.
en andere elementen
   

Samengestelde meststoffen:Deze meststoffen bevatten verschillende voedingselementen en naargelang het doel en de teelt verschillen deze van samenstelling.

Grondstoffen: De enkelvoudige of samengestelde meststoffen kunnen van organische (dierlijk of plantaardig ) oorsprong zijn of van anorganische (mineraal of kunstmest) oorsprong zijn.

 

ORGANISCHE MESTSTOFFEN

(van dierlijke of plantaardige oorsprong)

ANORGANISCHE MESTSTOFFEN

( minerale- of kunstmeststoffen)

Deze pagina wordt ruim uitgebreid, voor meer info kan U terecht in de winkel.